)
Uusia vaatimuksia apteekkityölle
Farmakopean kuudennen laitoksen tuomat uudet vaatimukset aiheuttivat sen, että Suomessa kirjoitettiin useita farmakopeaa täydentäviä kirjoja. Niiden ilmestyminen ja farmasian opetuksessa 1938 tapahtuneet uudistukset edistivät farmasian hyväksymistä vähitellen omaksi itsenäiseksi tieteenalaksi.

s i v u k a r t t a >
SUOMEN APTEEKKARILIITTO