)
Uusia ajatuksia 1700-luvulla
1700-luvun aatteellisessa ilmapiirissä elettiin voimakasta luonnontieteiden nousun ja innostuksen aikaa. Uuden ajattelutavan esiin murtautuminen ja systemaattisuuden korostus (mm. Descartesin ja Newtonin vaikutus tieteelliseen ajatteluun) heijastui myös lääketieteeseen ja etenkin kasvitieteeseen - ja samalla myös farmasiaan. Lue lisää >

s i v u k a r t t a >
SUOMEN APTEEKKARILIITTO