)
(

SUOMEN APTEEKKARILIITTO

Helsingin Uusi apteekki, Korkeavuorenkatu 2,
vuonna 1959.

Apteekkiliikettä johti apteekkari, proviisorit toimivat työnjohtotehtävissä ja hoitivat esimerkiksi kilotavarana hankkittujen lääkeaineiden analysoinnin. Farmaseutit huolehtivat laboreerauksesta, hinnoittelusta ja hoitivat pääosan asiakaspalvelusta.Tekninen henklökunta hoiti avustavia tehtäviä, esimerkiksi pullotusta.

Taustalla olevassa hyllystössä näkyy B-kirjain. Sillä merkittiin alue, jossa säilytettiin "erittäin varovasti käsiteltäviä myrkyllisiä lääkeaineita".