Ohjeet lääke-
aineiden valmista-
misesta ryhdyttiin 1600-luvun lopulla antamaan farma-
kopeoissa. Lääkärien kirjoittamat lääkemääräykset kopioitiin Suomessa vuodesta 1812 vuoteen 1973 signatuureihin.
Ensimmäiset tehdasvalmisteiset lääkkeet tulivat apteekkeihin 1800-luvun lopussa.

KUVA- JA KIRJALLISUUSLÄHTEET >