Lääkkeet
valmistettiin ennen pääosin apteekkien omissa
laboratorioissa luonnosta saatavista rohdoksista. Lääkkeiden valmistusta varten apteekeissa oli laboratorion lisäksi
yleensä myös
muita tiloja kuten
rohdoskeittiö ja materiaalihuone.

KUVA- JA KIRJALLISUUSLÄHTEET >