Hugo Karma

 

Helsingin yliopiston farmakognosian professorin virkaan astui vuonna 1941 Hugo Harald Karma, joka hoiti tätä farmakognosian eli rohdosopin ylintä virkaa vuoteen 1960 asti. Professuuri perustettiin vuonna 1938, jolloin farmasian opetus siirrettiin entistä tiiviimmin yliopiston alaisuuteen. Samassa yhteydessä farmasian opetus muutettiin ylioppilastutkintoa edellyttäväksi, aiemmin keskikoulun suorittamista oli pidetty riittävänä pohjana.

Karmaa on kuvattu älykkääksi kasvitieteilijäksi, jonka ansiot tunnettiin myös Suomen ulkopuolella. Häntä on kuvattu myös innostuvaksi luennoitsijaksi, jonka kuulusteluilla ja tenteillä oli kuitenkin vähemmän houkutteleva maine: hän edellytti opetustensa sanatarkkaa toistamista. Opettajana professori tunnettiinkin varsin tiukkana herrana. Hänellä kerrotaan olleen tapana mm. pitää tentit ja aloittaa vastaanotto kello seitsemältä aamulla, jolloin opiskelijan oli oltava paikalla ehdottomasti ennen professoria - se oli 'Karman laki'.

Karman aika osui ajankohtaan, jolloin teollisesti valmistetut lääkkeet tekivät voimakkaasti tuloaan apteekkeihin. Rohdosten tuntemus ja vanhat kokemusperäiset tiedot kohtasivat uusia haasteita ja oppimateriaalia tarvittiin sekä yliopistossa että apteekeissa annettavaan opetukseen.

SULJE SIVU