)
1930-luvun lääkepakkauksia
Diabeteksen hoitoon saatiin tehokas lääke jo 1920-luvulla, kun Frederick Banting oli onnistunut eristämään aktiivista insuliinia eläimen haimasta. 1930-luvun lääkepakkausten joukossa oli tanskalaisen Novo-tehtaan valmistamaa ja Orionin Suomessa myymää insuliinia. Medica oli aloittanut insuliinin valmistuksen Suomessa jo 1926, valmistukseen käytettiin sikojen ja hiehojen haimaa.

s i v u k a r t t a >
SUOMEN APTEEKKARILIITTO