Tehdasvalmisteinen lääke vuodelta 1918

Kun ergotamiini -alkaloidi oli onnistuttu eristämään torajyvästä, markkinoille tuli lääke nimeltä Gynergene mm. estämään hengenvaarallisia verenvuotoja synnytyksen jälkeen. Torajyvästä saatiin nyt lääkettä, kun aikaisempina vuosisatoina se oli tunnettu myrkytyksiin ja kuolemiin johtaneiden epidemioiden (ergotismi) aiheuttajana.s i v u k a r t t a >
)
SUOMEN APTEEKKARILIITTO