)
(

SUOMEN APTEEKKARILIITTO

 

Valeriaanapillerien pyörittäminen

 

Farmaseutti Thea Selén valmistaa
Turun apteekkimuseossa kesällä 2006
pillerilaudalla valeriaanapillereitä.

Ensimmäisenä työvaiheena on vaivattu huhmaressa survimen avulla muovailukelpoinen tahdas.