)
Rohdokset / Folium cocae
Kun eurooppalaiset valloittajat tutustuivat intiaanien
tapaan pureskella kokapensaan (Erythroxylon coca)
lehtiä, kiinnostuttiin myös niiden vaikutuksesta. Opittiin tuntemaan kokaiini, jota 1800-luvulla oli mm.
vatsalääkkeissä. 1900-luvulla kokaiinia käytettiin
enää puudutteena.


s i v u k a r t t a / l ä h t e e t >
SUOMEN APTEEKKARILIITTO