s i v u k a r t t a / l ä h t e e t >
)
Rohdosten tunteminen
Vanhanajan apteekkien henkilökunnan oli tunnettava
tarkkaan lääkkeisiin käytettävät rohdokset. Vielä 1900-luvun puoliväliin asti Helsingin yliopiston farmasian opiskelijat maalasivat kuvatauluja kasvi- ja eläinrohdoksista alan parhaiden lähdeteosten mukaan. Rohdoskasveja esitellään tässä farmasian opiskelijoiden tekemien akvarellien avulla.
Lue lisää >

SUOMEN APTEEKKARILIITTO