)
Rohdokset / Hirudines
Vanhanajan apteekkien korkeissa, usein
ilmareiällisissä purkeissa saattoi lukea joko
Hirudo tai Hirudines. Kyseessä oli astia, jossa säilytettiin eläviä verijuotikkaita, iilimatoja. Ne olivat joko Hirudo medicinalis tai Hirudo officinalis -lajia.
Lue lisää >

s i v u k a r t t a / l ä h t e e t >
SUOMEN APTEEKKARILIITTO