Apteekkariliitto
Apteekkipaperitavarain näytekirja
Apteekkipaperitavarain näytekirja
Apteekkipaperitavarain näytekirja
Helsingin yliopistomuseo / Arppeanum
Joutsen apteekki
Joutsen apteekki
Joutsen apteekki
Joutsen apteekki
Joutsen apteekki
Joutsen apteekki
Joutsen apteekki
Joutsen apteekki
Joutsen apteekki
Joutsen apteekki
Joutsen apteekki
Joutsen apteekki
Joutsen apteekki
Joutsen apteekki
Joutsen apteekki

 

kirjallisuuslähteet:


Ulla-Maija Alhopuro ym. (1991) Lääkkeen synty. Ex-tempore. Kouvola.
David L. Cowen, William H Helfand (1988) Pharmacy. An illustrated history. Japan.
Arno Forsius, lukuisia artikkeleita eri vuosilta http://www.saunalahti.fi/arnoldus/hakasia.html
Pentti Huovinen, Martti Vaara (2005) Bakteerilääkehoidon perusteet. Bakteerilääkkeiden historia ja merkitys. Duodecim, terveysportti, e-kirjat.
Lääketehdas Orion (1938) Ex Orione, valmisteluettelo 1.1.1938.
John Mann (2002) Murha, taikuus ja lääkintä. Lääkeaineiden historiaa. Helsinki.
Aage Marcher (1985) Farmaka gennem 100 år. Saertryk af Archiv for Pharmaci og Chemi.
Bengt Mattila (2006) Muistiinpanot Joutsen apteekin kokoelmista.
Medica (1938) Erikoisvalmisteet ja muut tuotteet. Luettelo no 8. Helsinki.
Jukka Muiluvuori (2005) Apteekkareita, lääkkeitä ja professoreita. Yliopiston apteekki 1755-2005.
Kerttu Peldan (1967) Suomen farmasian historia. Helsinki.
kuvalähteet:

 

sivukartta >

 

valokuvaus: Liisa ja Heikki Kunttu