)
Lääkkeitä matkapahoinvointiin 1940-luvulla
Toisen maailmansodan jälkeen 1940-luvun lopulla linja-autoliikenne elpyi ja yksityisautotkin alkoivat vähitellen lisääntyä. Autokyydistä - ja matkapahoinvoinnista - mäkisillä ja mutkaisilla teillä pääsi nauttimaan yhä useampi kansalainen ja asianmukaisia lääkkeitä tarvittiin.

s i v u k a r t t a >
SUOMEN APTEEKKARILIITTO